Tanıtım

Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2002 yılında kurulmuş olan İstatistik Bölümü ilk öğrencilerini 2003 yılında almıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2007 yılında vermiştir. Bölümde Lisans eğitimi ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim de verilmektedir. Bölümümüzde teorik derslerin yanı sıra bilgisayar programlama dersleri de bulunmaktadır. Lisans eğitimi süresi toplam 8 yarıyıldan oluşur. Lisans düzeyinde öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu staj eğitimlerini tamamlamaları, toplam 240 AKTS ders alması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Genel not ortalaması en az 3 olan öğrenciler İstatistik Lisans eğitimlerinin yanısıra Çift anadal (Matematik, Ekonometri) yapma imkanına sahiptir. Genel not ortalaması en az 2,5 olan öğrenciler İstatistik Lisans eğitimlerinin yanısıra Yandal (Matematik, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği) yapma imkanına sahiptir.

İstatistik Bölümünün Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişimi için Avrupa’daki iki üniversiteyle ikili antlaşması vardır. Bunlar Università Degli Studi Di Perugia (İtalya) ve Università Degli Studi Di Padova Üniversiteleridir. Bölümümüzde Lisans ve Lisansüstü programına kayıtlı Yabancı Uyruklu öğrencilere de eğitim verilmektedir.

Bölüm kadrosu 5 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 14 akademik personelden oluşmaktadır. Bölümümüzde İstatistik Teorisi, Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri, Uygulamalı İstatistik, Risk Analizi, İstatistiksel Bilgi Sistemleri ve Yöneylem Araştırması Anabilim Dalları bulunmaktadır.

İstatistik Bölümü olarak amacımız karşılaşabileceği sorunlar karşısında çözüm üretebilecek, sayısal ve istatistiksel kavrayışa sahip, istatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi yeteneğine sahip, istatistiksel analiz yöntemlerini kullanabilen istatistikçiler yetiştirmektir. 

Bu amaç doğrultusunda, matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemlerine ek olarak, Bilgisayar Bilimleri ve istatistik Bilgi Sistemleri gibi alanlardaki bilgiler ile Yöneylem Araştırması, Risk Analizi, Aktüerya Bilimleri, Kalite Yönetimi, Sosyal ve idari bilimlere ait temel bilgiler öğrencilere en iyi biçimde aktarılmaktadır. Böylece istatistik alanında araştırmacı ve öğretim elemanı olmak isteyenlere sağlam bir temel hazırlanmaktır. İstatistik nedir? İstatistikçiler ne iş yapar?

İş Olanakları

            İstatistik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz edindikleri bilgi ve yeteneklerle:

            Üniversitelerin, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekonometri, İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği ve Biyoistatistik gibi bölümlerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca;

            Bakanlıklarda kuvvet komutanlıklarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Devlet Planlama Teşkilatı, Bağ-kur Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüt Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Araştırma Enstitüsü, ÖSYM, PTT Genel Müdürlüğü, Sayıştay, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Tarım Mahsulleri Ofisi, TCDD Genel Müdürlüğü, TEAŞ Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, THY, TRT Genel Müdürlüğü, TÜRK TELEKOM ve Yurt-Kur Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının merkez ve taşra teşkilatlarında; Belediyelerde; Milli Prodüktivite Merkezinde; İstanbul Menkul Kıymetler Merkezi’nde; Aselsan’da; Turizm, Sigortacılık, Reklamcılık, Bankacılık ve Finans gibi değişik sektörlerdeki şirketlerde; Bilgisayar Yazılım Şirketlerinde; Bilgi İşlem Merkezlerinde; Piyasa Araştırma Şirketlerinde; Spor Kulüplerinde; Gazetelerde; Televizyon Kanallarında istatistikçi veya bilgisayar programcısı olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Mezunlarımız için tıklayınız ...

Adının listeye eklenmesini isteyen mezunlarımız çalıştığı kurumu ve irtibat bilgilerini oakay@cu.edu.tr adresine gönderebilirler.