Öğrenci Danışmanları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Danışman Listesi

Sınıf

Danışman Öğretim Üyesi

1.sınıf

Doç.Dr. Deniz Ünal

2.sınıf

Doç.Dr. Gülesen Üstündağ Şiray

3.sınıf

Dr.Öğr.Üyesi Selma Toker Kutay

4.sınıf

Prof.Dr. Güzin Yüksel