Akademik Personel

Prof.Dr. Ali İhsan Genç İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
Prof.Dr. Güzin Yüksel  İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Selma Toker Cinli  İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
Arş.Gör. Çağatay Çetinkaya İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
Arş.Gör. İsmet Birbiçer İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
Prof.Dr. Sadullah Sakallıoğlu Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı 
Doç.Dr. Deniz Ünal Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı 
Prof.Dr. Selahattin Kaçıranlar Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı
Prof.Dr. M.Revan Özkale Atıcıoğlu Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı
Doç.Dr. Gülesen Üstündağ Şiray Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Nimet Özbay Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı
Arş.Gör. Murat Genç  Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı
Arş.Gör.Dr. Özlem Akay İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı