Araştırma Grupları

 

İstatistik Teorisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ali İhsan Genç

Prof.Dr. Güzin Yüksel 

Dr.Öğr. Üyesi Selma Toker Kutay 

Arş.Gör.Çağatay Çetinkaya

Arş.Gör.İsmet Birbiçer

 

Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı 

Prof.Dr.Sadullah Sakallıoğlu

Doç.Dr.Deniz Ünal

 

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı

 Prof.Dr.Selahattin Kaçıranlar

Prof.Dr.M.Revan Özkale Atıcıoğlu

Doç.Dr.Gülesen Üstündağ Şiray

Arş.Gör.Dr.Nimet Özbay

Arş.Gör.Murat Genç 

Arş.Gör.Dr.Fikriye Kurtoğlu

 

İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

Arş.Gör.Dr.Özlem Akay

 

Risk Analizi Anabilim Dalı

 

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı