FEDEK

BÖLÜM BAŞKANINDAN

 

 

 

 Program Öğretim Amaçları

  

ÖA-1

Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklamak

ÖA-2

İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretmek

ÖA-3

İstatistiksel yazılımları kullanarak veri analizi yapmak

ÖA-4

İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerler kazandırmak

ÖA-5

İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunmak

ÖA-6

Mesleki gelişimin yanı sıra ilgi ve yetenekler doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda gelişimi desteklemek

 

Program Çıktıları

 

PÇ-1

Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır.

PÇ-2

İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular.

PÇ-3

İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, vb.) yapar.

PÇ-4

İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir.

PÇ-5

Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur.

PÇ-6

İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar.

PÇ-7

İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder.

PÇ-8

İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.

PÇ-9

İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.

PÇ-10

Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur.

PÇ-11

İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

PÇ-12

Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar.

PÇ-13

Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir.

PÇ-14

İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar.

PÇ-15

Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir.

PÇ-16

Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurar, çözer ve yorumlar.

PÇ-17

İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

PÇ-18

Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

 

FEDEK Koordinatörü

Prof.Dr. Ali İhsan Genç

FEDEK Komisyonu:

Arş.Gör.Dr. Nimet Özbay

Arş.Gör. Fikriye Kurtoğlu (ÖYP ile bölümümüzde görevli)

Arş.Gör. Özlem Akay (ÖYP ile bölümümüzde görevli)

Arş.Gör. Murat Genç

Arş.Gör. Hasan Yıldırım (ÖYP ile bölümümüzde görevli)

Arş.Gör. Çağatay Çetinkaya (ÖYP ile bölümümüzde görevli)

Arş.Gör. İsmet Birbiçer